Ympäristö

Ohjelma priorisoi luonto- ja kulttuuriperintöjen kehitystä alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi asukkaiden ja vierailijoiden silmissä ja kestävään luonnonvarojen hallintaan perustuvaa kestävää yritystoimintaa pidetään arvossa. Mahdollista lisäarvoa voidaan tuottaa niin luonto- ja kulttuuriperintöjen kestävällä kehityksellä kuin luonnon monimuotoisuuden suojella.         

Toimintalinjassa Ympäristö on kaksi erityistavoitetta, joista tulee valita yksi.

FIN Ymparisto 1

Esimerkkejä toimenpiteistä, joita voidaan tukea ohjelmassa:

  • Botnia-Atlantica-alueen maailmanperintöjen sekä potentiaalisten maailmanperintökohteiden yhteinen kehittäminen.
  • Menetelmien kehittäminen luonto- ja kulttuuriperintöjen kehittämiseksi ja säilyttämiseksi sekä niiden saavutettavuuden parantamiseksi.
  • Yhteistyötä edistävät panostukset luonto- ja kulttuuriperintöjen kehittämiseksi vetovoimaisiksi käyntikohteiksi,esimerkiksi innovatiivisten teknisten ratkaisujen avulla.
  • Maantieteellisiä luontoalueita ja kulttuuriperintöjä kehittävät hankkeet kestävää virkistyskäyttöä ja kestävää matkailua varten.
  • Luonto- ja kulttuuriperintöön perustuvan kestävän kaupallisen konseptin kehittäminen

FIN Ymparisto 2

Esimerkkejä toimenpiteistä, joita voidaan tukea ohjelmassa:

  • Yhteistyö luontoympäristöjen säilyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävien uusien menetelmien luomiseksi.
  • Yhteistyö tiedon hankkimiseksi, inventoimiseksi ja menetelmien kehittämiseksi.
  • Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen.
  • Yhteistyö esimerkiksi maanvyöryjen, tulvien ja muiden katastrofien aiheuttamien vaikutusten vähentäminen
Päivitetty 18.05.2017, Kello 16.42, .