Tietoa ohjelmasta

Botnia-Atlantica on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Ohjelma pyrkii maiden rajojen ylittävän yhteistyön kautta lisäämään innovaatiokapasiteettia, vahvistamaan elinkeinoelämää, kehittämään luonto- ja kulttuuriarvoja sekä parantamaan itä-länsisuuntaisia yhteyksiä.

Botnia-Atlantica työskentelee ohjelma-alueelle ominaisten haasteiden parissa. Näitä ovat mm. pitkät etäisyydet, harva asutusrakenne sekä painopiste etelä-pohjoissuunnassa kulkevissa yhteyksissä. Hyödyntämällä yhteisiä resursseja kuten luonnonvaroja, koulutettuja naisia ja miehiä sekä toisiaan täydentäviä toimialoja voidaan ohjelma-alueen edellytyksiä kehittää innovaation, elinkeinoelämän, ympäristön ja kuljetuksen aloilla.

Tietoa ohjelmasta-otsikon välilehdiltä voit lukea lisää Botnia-Atlantican ohjelma-alueesta, toimintalinjoista ja organisaatiosta.         

 

Päivitetty 05.08.2016, Kello 12.09, .