Elinkeinoelämä

Ohjelma-alueella on pk-yritysten yhteistyökykyyn ja paikalliseen, alueelliseen sekä kansainväliseen kasvuun liittyvää rajat ylittävää lisäarvoa ja kehitysmahdollisuuksia.

Toimintalinjassa Elinkeinoelämä on yksi erityistavoite:

FIN Elinkeinoelama

Esimerkkejä toimenpiteistä, jotka voivat saada tukea:

  • Neuvontaa ja tietoa lisäävää toimintaa pk-yrityksille kansainvälistymiseen liittyvistä asioista
  • Osaamisalueiltaan toisiaan täydentävien yritysten yhteistoimintaan kannustavat aktiviteetit yritysten innovaatiokyvyn stimuloimiseksi
  • Rajat ylittävän yhteistoiminnan menetelmien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi tähtäävät aktiviteetit
  • Ohjelma-alueen maiden ja alueen ulkopuolisten markkinoiden välisen kaupankäynnin kehittämiseen ja rajat ylittävän liiketoimintayhteistyön vaikeuksien voittamiseen tähtäävät aktiviteetit.
  • Yhteiset markkina-aktiviteetit, esimerkiksi kartoitus
Päivitetty 18.05.2017, Kello 16.41, .