Näringsliv

I programområdet finns gränsöverskridande mervärden och en utvecklingspotential i att stärka SMF:s förmåga att samverka och växa såväl lokalt, regionalt samt på internationella marknader.

Inom insatsområdet Näringsliv finns ett specifikt mål:  

Naringsliv

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • Aktiviteter för rådgivning och kunskapsuppbyggnad för SMF om internationalisering
  • Aktiviteter för att sammanföra företag med kompletterande kompetenser för att stimulera innovationsförmåga i företagen
  • Aktiviteter för att utveckla metoder och affärsmodeller för gränsöverskridande samverkan
  • Aktiviteter för att utveckla handeln mellan länderna i programområdet och på externa marknader samt överbrygga svårigheter i gränsöverskridande affärssamarbeten
  • Gemensamma marknadsaktiviteter såsom t.ex. kartläggning

 

Uppdaterat 18.05.2017, klockan 16.42, .