Innovation

Förutsättningarna för innovation kan förbättras genom att stärka kopplingar mellan olika aktörer inom innovationssystemen. Syftet med insatsområdet är att utveckla programområdets innovationskapacitet och konkurrenskraft genom att skapa kompetenscentra och tillämpa innovativa lösningar.

Inom insatsområdet Innovation kan projekten välja att arbeta inom ett av två specifika mål:     

Innovation 1

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • Samverkan mellan t.ex. forskningsinstitutioner, näringsliv och/eller offentlig sektor för att skapa långsiktigt hållbara gränsöverskridande nätverk och/eller kluster
  • Skapa arenor och verktyg som stöttar innovationsprocesser och ömsesidigt lärande
  • Utveckling av fysiska och virtuella mötesplatser som ger förutsättningar för utveckling av innovativa lösningar i produkt-, tjänste- och metodutveckling 

Innovation 2

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • Främja efterfrågan och tillhandahållande av nya lösningar för privat och offentlig service, t ex genom att stimulera den offentliga sektorns arbete med innovativa processer
  • Samverkan för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Aktiviteter som bidrar till ett ökat nyttiggörande av forskningens resultat, idéer och kunskap i företag/organisationer
Uppdaterat 18.05.2017, klockan 16.42, .