Kontakt

För information om Interreg Botnia-Atlantica, kontakta:

Jenny Bergkvist
Programdirektör
Telefon:+46 (0)10 225 44 73
E-post:fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västerbotten
901 86 Umeå
Besöksadress Storgatan 71
Telefon växel +46 (0)10 225 40 00

Uppdaterat 09.01.2023, klockan 13.38, Sara Sundbaum.