Kontakt

För information om Interreg Botnia-Atlantica, kontakta:

Jenny Bergkvist
Programdirektör
Telefon:+46 (0)10 225 44 73
E-post:jenny.bergkvist@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västerbotten
901 86 Umeå
Besöksadress Storgatan 71
Telefon växel +46 (0)10 225 40 00

Uppdaterat 22.05.2023, klockan 11.09, Sara Sundbaum.