Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
ARCTIC AWARD 2019

Arctic Award 2019

 

 

 

 

För tredje gången ska Arctic Award delas ut under 2019. Nu har projekt inom Botnia Atlanticaprogrammet möjlighet att söka inom de två kategorier Sustainable use of resources och Arctic entrepreneurial spirit. Ansökan är nu öppen. Du kan läsa mer om hur du ansöker under Nyheter.

Vi hoppas att många Botnia-Atlanticaprojekt ansöker. Lycka till!

Läs mer

Välkommen till Botnia-Atlantica!

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.
Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.

"Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav".

Map CMYK

Facebook

Kalender

Läs nyhetsbrevet

arriba sidhuvud komprimerad rgb