Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.

INFORMATIONSTRÄFF I JAKOBSTADkirjasto3

Informationsträff i Jakobstad 21 augusti
Välkomna på informationsträff i Jakobstad inför kommande utlysningar. Nu närmar vi oss de sista två utlysningarna med möjlighet att söka treåriga projekt. Läs mer...

SÖK SAMARBETSPARTNER svan widgettopp

 Välkommen till Botnia-Atlanticas partner- söksfunktion! Här kan ni söka samarbetspartners.

NU FINNS DET 6 PROJEKTIDÉER SOM SÖKER PARTNERS! KOLLA!

Välkommen till Botnia-Atlantica!

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.
Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.

"Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav".

Map CMYK

Facebook

Kalender

Läs nyhetsbrevet

arriba sidhuvud komprimerad rgb