Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.
Botnia-Atlantica på Facebook!
Följ programmets verksamhet på Facebook.

SÖK SAMARBETSPARTNER svan widgettopp

 Välkommen till Botnia-Atlanticas partner- söksfunktion! Här kan ni söka samarbetspartners.

NOW! 2 new partner searchs!

Arctic Award 2018

Arctic Award logo widget
Winners 2018 were released 9th October 2018, 16.30 CET in Brussels

Congratulations to the Interreg-Botnia Atlantica project WindCoE, one of the winners of the award

WindCoE4 webMuhammad Virk and Kendall Rutledge receiving the prize i Brussels.
Read more

Välkommen till Botnia-Atlantica!

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.
Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.

"Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav".

Map CMYK

Facebook

Kalender

Läs nyhetsbrevet

arriba sidhuvud komprimerad rgb