Förutsättningar

Botnia-Atlantica 2014-2020 var ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansierade projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Genom samverkan över landsgränser var programmets mål att bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Botnia-Atlanticaprogrammet arbetade med de utmaningar som speciellt kännetecknar programområdet. Dessa är bl.a. långa avstånd, gles befolkningsstruktur och kommunikationer som främst går i syd-nordlig riktning. 

Uppdaterat 09.01.2023, klockan 12.12, Sara Sundbaum.