Transport

Målet med insatsområdet är att stråket genom Botnia-Atlantica området ska utvecklas till ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ. Genom att främja de öst-västliga kommunikationerna förbättras tillgängligheten inom programområdet samt att förutsättningarna för fortsatta transporter vidare till exempelvis Ryssland samt EU förbättras.

Inom insatsområdet Transport finns ett specifikt mål:  

Transport

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

  • Aktiviteter för att ta fram relevanta underlag för förbättrade hållbara öst-västliga kommunikationer exempelvis planer och strategier för anslutning till TEN-T-nätverk såsom havens motorvägar (Motorways of the Sea), planer och strategier för hållbara multimodala lösningar för godstransporter samt planer och strategier för att reducera tekniska och organisatoriska flaskhalsar
  • Samarbete för att möjliggöra smidiga och hållbara förbindelselänkar för persontransport

 

Uppdaterat 18.05.2017, klockan 16.43, .