Arktiskt samarbete

Det arktiska området har under de senaste åren fått en större uppmärksamhet från beslutsfattare och investerare. Eftersom de arktiska frågorna berör ett stort antal lokala, regionala och internationella aktörer och utvecklingen sker i snabb takt, har behovet för en mer koordinerad regional utveckling ökat. De europeiska territoriella samarbetsprogrammen som verkar i det arktiska området har beslutat för att ingå ett närmare samarbete för att lägga grund för gemensamma prioriteringar i Europeiska Arktis.  

Programmen samarbetar genom att:

  • dela information om projekturval och därigenom förbättra fördelningen av programmens finansiering

  • tydligare informera om tillgängliga finansieringsmöjligheter i olika program

  • stödja utvecklingen av konkreta projektresultat som uppfyller Arktiska intressenters behov

  • marknadsföra resultat tillsammans för att nå en bredare publik

  • utbyta erfarenheter och samla resurser för att få större genomslag

Konkreta aktiviteter omfattar bland annat koordinerade informationskanaler, gemensamma evenemang för  projektutveckling, årliga möten i samband med programevenemang, gemensam närvaro vid stora Arktiska eller Europeiska konferenser och utdelning av pris för framstående Arktiska projekt.  

Den Europeiska kommissionen och EU:s utrikesrepresentant har i sitt gemensamma meddelande En ny integrerad EU-politik för Arktis (april 2016) uppmuntrat och gett mandat till det programöverskridande samarbetet.

Uppdaterat 09.01.2023, klockan 12.06, Sara Sundbaum.