Programorganisation

Organisationen för Botnia-Atlanticaprogrammet bestod av ett antal organ som ansvarade för olika uppgifter i programmets genomförande. 

Programorganisation 

 

Uppdaterat 09.01.2023, klockan 13.00, Sara Sundbaum.