Innovaatio

Innovaation edellytyksiä voidaan ohjelma-alueella parantaa vahvistamalla eri toimijoiden välisiä yhteyksiä innovaatiojärjestelmissä. Toimintalinjan tavoite on kehittää ohjelma-alueen innovaatiokapasiteettia ja kilpailukykyä ohjelman priorisoiduilla kehitysalueilla. Tämä tapahtuu luomalla osaamiskeskuksia ja lisäämällä innovatiivisten ratkaisujen käyttöä.

Toimintalinjassa Innovaatio on kaksi erityistavoitetta, joista tulee valita yksi:

FIN Innovaatio 1

Esimerkkejä toimenpiteistä, joita voidaan tukea ohjelmassa:

  • Esimerkiksi tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän ja/tai julkisen sektorin välinen yhteistoiminta pitkällä aikavälillä kestävien rajat ylittävien verkostojen ja/tai klustereiden luomiseksi
  • Innovaatioprosesseja ja molemminpuolista oppimista tukevien areenoiden ja työkalujen luominen
  • Fyysisten ja virtuaalisten kohtauspaikkojen kehittäminen, mikä luo edellytykset innovatiivisten ratkaisujen kehittämiselle tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kehitystä varten

FIN Innovaatio 2

Esimerkkejä toimenpiteistä, joita voidaan tukea ohjelmassa:

  • Kysynnän edistäminen ja uusien yksityiselle ja julkiselle sektorille suunniteltujen ratkaisujen tarjoaminen esim. stimuloimalla julkisen sektorin työskentelyä innovatiivisten prosessien parissa
  • Yhteistoiminta uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
  • Tutkimustulosten, ideoiden ja tiedon hyödyntämistä yrityksissä/organisaatioissa tukevat aktiviteetit 
Päivitetty 18.05.2017, Kello 16.41, .