Hankerekisteri 2014-2020

Hankerekisteristä voit lukea Botnia-Atlantica-ohjelmassa myönnetyistä hankkeista. Löydät tietoa hankkeiden tavoitteista, tuensaajista, budjeteista ja tuloksista kunkin hankkeen kohdalta.

Hankkeita voi lajitella toimintalinjan tai erityistavoitteen sekä käynnissä olevien tai päättyneiden hankkeiden perusteella:

Hakua vastaavien hankkeiden määrä: 3