Toimintalinjat

Botnia-Atlantica 2014–2020 on jaettu neljään toimintalinjaan, jotka perustuvat Komission yhteentoista temaattiseen tavoitteeseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee työskennellä yhden toimintalinjan ja yhden erityistavoitteen puitteissa.

Hankkeiden tulee edistää erityistavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi on tärkeää jo suunitteluvaiheessa perehtyä erityistavoitteisiin ja siihen, mitä ne pitävät sisällään!

Oikealla puolella olevan listauksen linkeistä pääset toimintalinjojen Innovaatio, Elinkeinoelämä, Ympäristö ja Kuljetus lyhyisiin esittelyihin. Toimintalinjojen tarkemmat kuvaukset löytyvät ohjelma-asiakirjasta

 

Päivitetty 21.06.2018, Kello 07.46, Harriet Skog-Mandell.