BjorkorenPekka lehtonen 609x200

Kvarken Flada

Hanke edistää Merenkurkun fladojen ja kluuvijärvien biologista monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden suojelua lisäämällä tietoa alueista.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa selvitetään fladojen ja kluuvijärvien monimuotoisuutta ja niiden tarjoamia ekosysteemipalveluja. Lyhyellä aikavälillä hanke edesauttaa kestävän alueiden hallinnoinnin toteuttamista tuottamalla lisätietoa ja aineistoja alueista, jotka ovat tärkeimpiä luonnolle ja vaativat suojelua tai toimenpiteitä. Pidemmällä tarkastelujaksolla tavoitteena on meri- ja rannikkoluonnon tilan parantaminen yhteistyöllä sekä luontoon vaikuttavan infrastruktuurin kehittäminen ja alueen positiivisiin ekologisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin perustuvan sinisen kasvun tukeminen.

Vastinrahoittajat

Västerbottenin Lääninhallitus (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Metsähallitus (FI), Luonnonvarakeskus LUKE (FI), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (FI), Uumajan yliopisto (SE)

 

Skarmklipp Flada affisch FI

‹ Takaisin