BjorkorenPekka lehtonen 609x200

Kvarken Flada

Projektet förbättrade bevarandet av den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster Kvarkens flador och glosjöar erbjuder genom att öka kunskapen om miljöerna.

Projektbeskrivning

Projektet strävade efter att göra en insats för bevarandet av Kvarkens biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som produceras av flador och glosjöar. På kort sikt skapade projektet förutsättningar för hållbar förvaltning genom att ta fram underlag som ökar kunskapen om dessa miljöer samt lyfter fram områden som bör prioriteras vad gäller skydd och åtgärder. På lång sikt bidrog projektet till att kusten och havsmiljön i regionen förbättras genom gemensamma insatser och prioriteringar, samt till att förbättra regionens gröna infrastruktur samt skapa möjligheter till blå tillväxt med positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter.

Medfinansiärer

Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Forststyrelsen (FI), Naturresursinstitutet (FI), NTM-centralen i Södra Österbotten (FI), Umeå universitet (SE)

 

Skarmklipp Flada affisch SE

‹ Tillbaka