Programområdet

Botnia-Atlanticaområdet 2014-2020 omfattade sex regioner och en kommun i tre länder. I Finland ingick de tre landskapen Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten. I Sverige  Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län. Den norska delen av Botnia-Atlanticaområdet bestod av Nordland fylke.

Inom programområdet fanns två landsgränser, en maritim gräns mellan Finland och Sverige och en landgräns mellan Sverige och Norge. Den maritima gränsen bestod av Kvarken och de delar av Bottniska viken som är närmast norr och söder om Kvarken. Havet och skärgården i Bottniska viken är en gemensam angelägenhet och en gemensam resurs för regionerna på båda sidor. Det maritima arvet, i form av gemensam geologisk historia, är också grund för det gemensamma världsarvet Höga kusten – Kvarkens skärgård.

Fjällen längs gränsen mellan Sverige och Norge är en av berggränserna i Europa. Fjällen är en resurs för båda länderna genom möjligheter till naturupplevelser och rekreation men också som gemensam destination för turism.

 

Map CMYK

Uppdaterat 09.01.2023, klockan 11.54, Sara Sundbaum.