Fyra insatsområden

Botnia-Atlanticaprogrammet 2014–2020 är indelat i fyra insatsområden vars utgångspunkt ligger i Kommissionens elva tematiska mål. Projekt som beviljas ska arbeta under ett av insatsområdena och ett specifikt mål.

Projekt ska bidra till att uppfylla de specifika målen. Detta betyder att det redan i planeringsskedet är viktigt att noggrannt studera de specifika målen och vad som efterfrågas inom dessa!

I menyn till höger finns länkar till korta presentationer av de fyra insatsområdena Innovation, Näringsliv, Miljö och Transport. Noggrannare information om insatsområdena finns i programdokumentet.

 

 

Uppdaterat 21.06.2018, klockan 07.44, Harriet Skog-Mandell.