Om programmet

Botnia-Atlantica är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansierar projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Genom samverkan över landsgränser ska programmet bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Botnia-Atlanticaprogrammet jobbar med de utmaningar som speciellt kännetecknar programområdet. Dessa är bl.a. långa avstånd, gles befolkningsstruktur och kommunikationer som främst går i syd-nordlig riktning. Genom att nyttja gemensamma resurser som naturtillgångar, välutbildade kvinnor och män samt kompletterande branscher kan programområdets förutsättningar utvecklas inom områden för innovation, näringsliv, miljö och transport.    

I flikarna under Om programmet kan du läsa mer om Botnia-Atlanticas programområde, insatsområden och organisation. 

 

Uppdaterat 05.08.2016, klockan 12.07, .