BA projektbank banner Lystra

LYSTRA - OPASTUSTA JA ELÄMYKSIÄ HÖGA KUSTEN/MERENKURKUN SAARISTO MAAILMANPERINTÖKOHTEELLA

Lystra - hankkeessa Suomi ja Ruotsi kehittävät yhdessä Korkea rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintäkohdetta kohentaakseen alueen saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä asukkaille, yrittäjille että kävijöille. Tavoitteena on saada lisää kävijöi

Korkea Rannikon kumpuileva maisema korkeine saarineen, jyrkkine rantoineen, tasaisine kallioineen, syvine lahtineen ja vuorenseinämineen ovat täydellinen vastakohta Merenkurkun saaristolle ja sen tuhansille matalille saarille, kivisille luodoille, matalille lahdille, paksuille maakerroksille ja massiivisille kivenlohkareille. Korkea rannikko/Merenkurkun saaristo on liitetty Unescon maailmanperintöluetteloon,
koska yhdessä ne kertovat ainutlaatuisella tavalla, kuinka jääkaudet, maan kohoaminen, meren aallot ja talven jäät ovat tuhansien vuosien ajan vaikuttaneet sekä luonnon- että kulttuurimaisemaan.

 

 

juliste Lystra A3

‹ Takaisin