BA projektbank banner Lystra

Lystra - upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

I projektet Lystra ska Sverige och Finland gemensamt vidareutveckla världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare. Målet är att få fler besökare till värld

Höga Kustens kuperade landskap med höga öar, branta stränder, släta klippor, djupa sund och berg i dagen är raka motsatsen till Kvarkens skärgård med sina tusentals låga öar, steniga grynnor, grunda vikar, tjocka jordlager, moränryggar och massiva fält med stenblock. Orsaken till att området upptagits på Unescos världsarvlista är att Höga Kusten/Kvarkens skärgård tillsammans visar på ett unikt sätt hur istider, landhöjningen, vågorna och vinterns isar under tusentals år har påverkat både natur- och kulturlandskapet. Området förvaltas tillsammans av Forststyrelsen i Finland och Länsstyrelsen i Västernorrland, Sverige.

 

 

affisch Lystra A3

‹ Tillbaka