Banner geing

@geing Online

Hankkeessa muotoillaan, kehitetään ja evaluoidaan erityisesti tähän tarkoitukseen luotu sovellus - ensisijaisesti taulutietokoneita/tabletteja varten - jonka fokuksena on mielekkäiden sosiaalisten toimintojen edistäminen ikääntyneiden keskuudessa Botnia-a

Innovatiivisen sovelluksen muotoilu- ja kehitystyössä jatkokehitetään sovelluksen prototyyppiä, jota testataan loppukäyttäjillä ja muilla kohderyhmillä kolmessa eri kunnassa hankealueella.

Sovellus suunnataan sellaisille kodeissaan asuville ikääntyneille, jotka ovat vaarassa joutua sosiaalisesti eristyneiksi, ja sen pääpaino on kohderyhmän sosiaalisten toimintojen edistämisessä sekä verkostojen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.  Hankkeen päätyttyä esitellään kolme eri tapausta, joissa on laadittu digitaalisovelluksesta erilaisia muunnelmia kunnissa havaittujen tarpeiden ja edellytysten mukaisesti.

The project's final report

Vastinrahoittajat

Umeå universitet (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Åbo akademi (FI), Regionförbundet Västerbottens län (SE), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI)

Affisch FIN

‹ Takaisin