Banner geing

@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation, i första hand avsedd för pekdator/tablet - med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen.

Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation, i första hand avsedd för pekdator/tablet - med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen.

Den planerade applikationen riktar sig till hemmaboende äldre personer i riskzonen för social isolering, och ska stöda äldres möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter. I design- och utvecklingsarbetet av den innovativa applikationen kommer befintliga evidensbaserade prototyper att vidareutvecklas och testas i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre olika kommuner i projektregionen.

Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna.

Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.

En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt, för att säkra marknadsunderlag för applikationen.

Medfinansiärer

Umeå universitet (SE), Österbottens förbund (FI), Åbo akademi (FI), Regionförbundet Västerbottens län (SE), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI)

Affisch SVE

 

‹ Tillbaka