Fair banner

FAIR - Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation

Pääasiallisena tavoitteena hankkeessa on laatia aikaisen ja tehokkaan kaupallistamisen malleja sähkölentokoneiden käytöstä Botnia-Atlantica -alueella. Tarkoitus on, että alue pystyy nopeasti realisoimaan hankkeen tunnistamat yhteiskunnalliset hyödyt ja va

Menetelmä sähkölentokoneiden kaupallistamiseksi antaa Botnia Atlantica -alueelle mahdollisuuden jo varhaisessa vaiheessa ymmärtää ja nähdä uuden tekniikan potentiaalin yhteiskuntakehityksen kannalta. Uudet tehokkaat ja kestävät liikenneratkaisut mahdollistavat lisääntyneen yhteistyön alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä ja luovat paremman perustan sekä kaupallisille että julkisille palveluille. Aktiivinen osallistuminen lisää julkisten toimijoiden kykyä kysyä ja kehittää innovatiivisia toimenpiteitä ja näin tekniikan kehityksen mahdollistavia yhteiskunnallisia kehitysmahdollisuuksia voidaan hyödyntää.

 

BA Affisch FAIR SE kopia2

‹ Takaisin