Säätelevät dokumentit

Botnia-Atlanticaohjelmaa säätelee usea asetus sekä EU että kansallisella tasolla. Alla olevista linkeistä löydät tärkeimmät säädökset.   

Asetus rahastojen yhteisistä säännöksistä:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303

Asetus Euroopan aluekehitysrahastosta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301

Asetus Euroopan alueellisesta yhteistyöstä:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299

Asetus menojen tukikelpoisuudesta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0045.01.ENG

Asetus rahoitusosuuksista sekä tiedotus- ja viestintätoimenpiteistä:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.ENG

Asetus EU:n rakennerahastojen hallinnosta (Ruotsi):

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141383-om-forv_sfs-2014-1383/?bet=2014:1383

Asetus vähämerkityksisestä tuesta:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1433423702537&uri=CELEX:32013R1407

 

Botnia-Atlantica-ohjelman Ex-ante sisältäen ympäristöarvioinnin kuvauksen (ruotsiksi, joulukuu 2013):  

Tiedostot:

Ex-ante Botnia-Atlantica

Ex-ante-Botnia-Atlantica.pdf | pdf | 873 KB | Viimeiksi päivitety: 06.10.2015 16:00:57

Päivitetty 06.10.2015, Kello 16.11, .