SeaGIS banner

SeaGIS 2.0

Hankkeen tavoitteena on alueen meriympäristön kestävän käytön edistäminen sekä meren luonnonvarojen vastuullinen käyttö. Tavoitteet saavutetaan luomalla menetelmiä yhteen sovitun meri- ja rannikkoalueiden hallinnoinnin mahdollistamiseksi.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on alueen meriympäristön kestävän käytön edistäminen sekä meren luonnonvarojen vastuullinen käyttö. Päätavoitteena on ekologinen kestävyys, jonka puitteissa hanke haluaa luoda edellytyksiä ja innostaa siniseen kasvuun, ts. alueen merellisten elinkeinojen kehittämiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke laatii alustan, menetelmät sekä yhteistyöverkoston yhteen sovitun meren- ja rannikkoalueiden suunnittelun ja hallinnoinnin mahdollistamiseksi. SeaGIS 2.0-hankkeessa pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja alueen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ja kehittämisen saavuttamiseksi.

Vastinrahoittajat

Västerbottenin Lääninhallitus (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Metsähallitus (FI), Västernorrlandin Lääninhallitus (SE), Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (FI), Åbo Akademi (FI), Keski-Pohjanmaan liitto (FI)

SeaGIS 2.0 Affischbild2

‹ Takaisin