SeaGIS banner

SeaGIS 2.0

Projektets syfte var att främja en hållbar användning av områdets havsmiljö samt en ansvarsfull användning av resurserna i havet. Målen uppnås genom att ta fram gemensamma metoder för en mer samordnad förvaltning av havs- och kustområden.

Projektbeskrivning

Projektets huvudsyfte var att främja en hållbar användning av områdets havsmiljö samt en ansvarsfull användning av resurserna i havet. Inom ramen för huvudsyftet, som handlar om ekologisk hållbarhet, skapade projektet förutsättningar för och inspirerar till blå tillväxt, dvs. att marina eller maritima näringar utvecklas i regionen. För att uppnå syftet tog projektet fram ett underlag, metoder och samarbetsnätverk som möjliggör en mer samordnad planering och förvaltning av havs- och kustområden. SeaGIS 2.0 strävade efter att hitta gemensamma lösningar för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt utveckling i regionen.

Medfinansiärer

Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Forststyrelsen (FI), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Närings-, trafik- och miljöcentralen (FI), Åbo Akademi (FI), Mellersta Österbottens förbund (FI)

SeaGIS 2.0 Affischbild2 

 

 

 

 

‹ Tillbaka