Banner foto CE hemsidan

Kiertotalous - Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa seudullisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä, sekä tukemalla menestyksellisiksi todettujen kiertotalousmallien käyttöönottoa.

Hankkeen päätavoitteena on tukea seuduilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden pyrkiessä ylittämään tavanomaisia kiertotalouteen siirtymisen esteitä. Hankkeen lopussa osallistuvilla yrityksillä on paremmat valmiudet uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon, lisääntynyt tietotaito teknologian uusista mahdollisuuksista, parempi ymmärrys asiakkaiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä tarpeista, sekä valmiudet verkostojen ja yritysekosysteemien luomiseen.

Projekti tarjoaa alustan ja asiantuntija-apua, joilla puurakennusteollisuuden piirissä toimiville pk-yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Alusta mahdollistaa synergioiden ja täydentävän osaamisen löytämisen laajemmalta alueelta, jolloin siirtyminen kiertotalouteen on helpompaa. Projektissa tehtävä yhteistyö vahvistaa yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä, sekä edistää uusien teknologioiden siirtoa Botnia-Atlantica ¿alueen pk-yrityksille.

Vastinrahoittajat

Pohjanmaan liitto (FI), Yrkeshögskolan Novia (FI), TTY-säätiö (Tampereen teknillinen yliopisto) (FI), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI), Umeå universitet - USBE (SE), Umeå universitet - TFE (SE)

affisch fi

‹ Takaisin