Infra Botnia vinjett BA

Infra-Botnia

Hankkeen yleinen ja kokonaisvaltainen tavoite on näin ollen tukea Merenkurkun alueen rakennus- ja infrayrityksiä toiminnassaan, pääasiallisesti parantamalla yritysten kilpailukykyä lisäämällä rajoja ylittävän liiketoiminnan kapasiteettia.

Hankkeen toiminta käsittää olennaisesti tietoa lisääviä panostuksia, verkostoitumista ja yhteistyötä. Ensin mainittu sisältää erilaisia teemoja mm. maankohtaisia infra-alan markkinaprofiileja, Pohjoismaiden sopimustekniikkaa ja riskienhallintaa, intressianalyysia ja hiljaisen tiedon kodifiointia, pk-yritysten kansainvälistymisstrategioita, digitalisointia, systeemien kartoittamista ja tarveanalyysia koskien digitaalista infrastruktuuria, konseptien luomista digitaalisten innovaatioiden avulla sekä teknisiä haasteita ja innovaatioita. Kaiken kaikkiaan syntyy rakenne, joka antaa neuvoja ja lisää tietämystä ja tuntemusta ja täten auttaa pienempiä yrityksiä pääsemään kansainvälisille markkinoille.

Vastinrahoittajat

Pohjanmaan liitto (FI)), Regionförbundet Västerbottens län (SE), Yrkeshögskolan Novia (FI), Umeå universitet (SE), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI)

‹ Takaisin