Infra Botnia vinjett BA

Infra-Botnia

Projektets allmänna och övergripande målsättning är att understöda Kvarkenområdets bygg/infraföretag i deras verksamhet, väsentligen genom att förbättra deras förmåga att verka och samverka internationellt.

Projektets verksamhet omfattar väsentligen kunskapshöjande insatser, nätverksbyggande och samverkan. Bland de förstnämnda ingår bl.a. teman som landspecifika marknadsprofiler för infrasektorn, kontraktsteknik och riskhantering i de nordiska länderna, intressentanalys och kodifiering av tyst kunskap, internationaliseringsstrategier för SM-företag, digitalisering, systemkartläggning och behovsanalys rörande digitala infrastrukturer, konceptgenerering genom digital innovation, samt tekniska utmaningar och innovationer. Sammantaget uppstår då en struktur som hjälper mindre företag att nå ut på internationella marknader genom rådgivning och kunskapsuppbyggnad.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI)), Regionförbundet Västerbottens län (SE), Yrkeshögskolan Novia (FI), Umeå universitet (SE), VASEK Vasaregionens Utveckling AB (FI)

Infra Botnia affisch

‹ Tillbaka