609x200 GBS pic

Green Bioraff Solutions

Projektets mål är att testa fram innovativa biobaserade produkter i form av plast utav mer miljövänliga råvaror än de fossila som idag vanligtvis används. Projektet kommer förädla restströmmar från skogsnäringen så som sågspån, fiberslam och bark.

I det här projektet vill man producera biobaserade produkter i form av plast (PLA), aktivt kol och skum. De råvaror som kommer att använda är sågspån, fiberslam och bark som är restprodukter från den regionala skogsnäringen. Projektet tänker ta fram en biologiskt nedbrytbar plast för att ersätta den oljebaserade plasten som är ett välkänt miljöproblem idag. Miljövinsten för bioplasten blir dels att den är nedbrytbar och dels att den på längre sikt ska kunna bidra med att minska koldioxidutsläppen från fossil plast. Fördelarna med projektets koncept med aktivt kol är att det minskar behovet av långdistanstransporter genom att man producerar aktivt kol i Sverige och Finland istället för att importera stora mängder från Sri Lanka. I projektet kommer de även att plocka ut tanniner från bark för att göra ett hårt, poröst skum med hög brandbeständighet som kan användas inom byggbranschen. Målgruppen för projektet består av råvaruleverantörer, sågverk och massa- och pappersindustrin och även slutanvändare. Intressenter från industrin är Domsjö Fabriker, Sveaskog, Setra Group, Holmen, SCA, SEKAB, Kokkola Biorefinery, St1, UPM och Polarbröd.

Medfinansiärer

Jyväskylän yliopisto/University of Jyväskylä (FI), RISE Processum (SE), Region Västernorrland (SE), Österbotten Förbund (FI), Centria Yrkeshögskola (FI)

‹ Takaisin