609x200 GBS pic

Green Bioraff Solutions

Projektets mål var att testa fram innovativa biobaserade produkter i form av plast utav mer miljövänliga råvaror än de fossila som idag vanligtvis används. Projektet förädlade restströmmar från skogsnäringen så som sågspån, fiberslam och bark.

I det här projektet ville man producera biobaserade produkter i form av plast (PLA), aktivt kol och skum. De råvaror som skulle användas var sågspån, fiberslam och bark, som var restprodukter från den regionala skogsnäringen. Projektet hade som mål att ta fram en biologiskt nedbrytbar plast för att ersätta den oljebaserade plasten, som idag utgör ett betydande miljöproblem. Miljövinsten med bioplasten var att den var nedbrytbar och på längre sikt skulle kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen från fossil plast.

En fördel med projektets koncept för aktivt kol var att det minskade behovet av långdistanstransporter genom att produktionen av aktivt kol skedde i Sverige och Finland istället för att importera stora mängder från Sri Lanka. I projektet skulle man även extrahera tanniner från bark för att skapa ett hårt, poröst skum med hög brandbeständighet som kunde användas inom byggbranschen.

Målgruppen för projektet bestod av råvaruleverantörer, sågverk, massa- och pappersindustrin samt slutanvändare. Bland intressenterna från industrin fanns Domsjö Fabriker, Sveaskog, Setra Group, Holmen, SCA, SEKAB, Kokkola Biorefinery, St1, UPM och Polarbröd.

Medfinansiärer

Jyväskylän yliopisto/University of Jyväskylä (FI), RISE Processum (SE), Region Västernorrland (SE), Österbotten Förbund (FI), Centria Yrkeshögskola (FI)

‹ Tillbaka