EnergiaInfrastruktuuri4Netti MikkoLehtimaki 609x200

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions on projekti, joka edistää cleantech-yritysten liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia tavalla, joka vahvistaa niiden kykyä tehdä liiketoimintaa niin alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Projekti
Hankkeessa keskitytään rajat ylittävän yhteistyön avulla niiden uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotka syntyvät Merenkurkun alueella valmisteltavien, suunniteltavien ja toteutettavien investointien, kehitystoimien ja etabloitumisen (Flaggskepp Bioraffinaderi antavat biojalostamo Örnsköldsvikissä, Northvolt, GigaVaasa, Gayser Batteries, Wärtsilän Smart Technology Hub, Keliber Kokkolan Biorefinery, jne) tuloksena. Tuleva tarve on suuri, pitäen sisällään raaka-aineet, energian, infrastruktuurin, kestävät tekniset ratkaisut, elinkeinoelämän ekosysteemin sekä osaamisen koulutetun työvoiman muodossa, koskien koko arvoketjua isoista etabloituvista yrityksistä alihankkijoihin. Nämä tarpeet luovat ainutlaatuiset edellytykset alueen yrityksille rajat ylittävään yhteistyöhön, kaupankäyntiin ja kehittymiseen mm. seuraavilla aloilla: energia, älykkäät kestävät kaupungit, biotalous ja kemia.

 

Hanketta toteuttavat vuosina 2019 - 2021 Kompetensspridning Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsvik, Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK) ja Kokkolanseudun Development Company (Kosek) tiiviissä yhteistyössä Uumajan, Skellefteån, Örnsköldsvikin, Vaasan ja Kokkolan kaupunkien sekä energiayhtiö Skellefteå Kraftin ja Umeå Energin kanssa. Yhdessä Västerbottenin, Västernorrlandin, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kanssa edellä mainituista toimijoista rakentuu varallisuutta ja osaamista sekä resursseja, jotka luovat cleantech-alalle suuret mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen.

‹ Takaisin