EnergiaInfrastruktuuri4Netti MikkoLehtimaki 609x200

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions vad ett projekt som verkar för att öka och förbättra den praktiska informationen om affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen.

Future Cleantech Solutions främjade cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta gjordes genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödde konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten.

Projektets fokus låg på att genom gränsöverskridande samarbete utnyttja de nya möjligheter som uppstod genom de nya etableringarna, investeringarna och satsningarna som förbereddes, planerades och genomfördes i regionen.

 

Future Cleantech Solutions Affisch 2019

‹ Tillbaka