EnergiaInfrastruktuuri4Netti MikkoLehtimaki 609x200

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions är ett projekt som verkar för att öka och förbättra den praktiska informationen om affärs- och samarbetsmöjligheter inom Kvarkenregionen.

Future Cleantech Solutions främjar cleantechföretagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Detta görs genom utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation inom Kvarkenregionen, utveckling av metoder som stödjer konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten, samt genom att stödja utvecklingen av nya och befintliga gränsöverskridande klustersamarbeten.

Projektets fokus ligger på att genom gränsöverskridande samarbete tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom de nya etableringar, investeringar och satsningar som förbereds, planeras och genomförs i regionen.

 

Future Cleantech Solutions Affisch 2019

‹ Tillbaka