banner 609x200

Enemmän metsästä - asiakaslähtöisiä palveluita metsänomistajien päätöksentekoon

Hankkeen tarkoituksena on kehittää metsätalouden arvoketjua lisäämällä ymmärrystä metsänomistajan päätöksenteosta ja parantamalla tiedonkulkua eri toimijoiden, metsänomistajien, neuvojien ja pk-yritysten välillä.

Tämä toteutetaan:
1) kehittämällä ja soveltamalla palvelukonseptia
2) tarjoamalla uutta tietoa ja taitoja, miten kehitetään liiketoimintaa ja asiakassuhteita
3) huomioimalla sukupuolten väliset erot sekä metsänomistajina että -yrittäjinä ja luoda tälle kohderyhmälle sopivia palveluita.
Hanke edistää innovaatioita sekä kilpailukykyä, mikä on tärkeää metsävarojen tehokkaalle ja kestävälle hyödyntämiselle.

‹ Takaisin