banner 609x200

Rikare skog - diversifiering genom inkludering och specialisering

Projektet hade som mål att utveckla metoder och verktyg för att skapa ett mer effektivt skogsbruk. Genom projektet skulle serviceföretag inom skogsbranschen närma sig den alltmer diversifierade kundkretsen av skogsägare.

I omställningen från en oljebaserad till en biobaserad ekonomi spelar skogen och skogsbruket en betydande roll. Omställningen innebär inte bara en ökning av behovet av virkesråvara, utan också behovet av att utveckla en bredare variation av produkter och tjänster längs hela värdekedjan från skog till slutkund.

Rikare skog affisch SV

‹ Tillbaka