Wind banner

WindCoE - Nordic Wind Energy Center

Projektets målsättning är att skapa ett kompetenscentrum inom vindskraftsfrågor rörande kallt klimat. Kompetenscentrat arbetar bl.a. med frågor gällande hantering av isbildning samt analys av buller och vindförhållanden.

Projektbeskrivning

Genom kompetenscentrumet blir det möjligt att hantera vindkraftsfrågor rörande ett kallt klimat utgående från ett tvärvetenskapligt perspektiv, vilket i sin tur understöder hållbar utveckling av vindkraften i Norden. Förbättrade metoder för att hantera isbildning kommer att resultera i ökad produktion för vindturbinsystem i kallt klimat. Den förbättrade noggrannheten för buller och vind innebär en effektivare analys av den omgivning där de är verksamma för prospektörerna. Detta borde också resultera i en mera komfortabel samexistens mellan vindturbiner och den närliggande befolkningen och därmed även minska investeringsriskerna. På detta sätt är WindCoE redo att förbättra förhållandet mellan vindkraftsindustrin och samhället i de nordiska länderna. WindCoE kommer att gå in i sin nästa fas genom att identifiera de mest kritiska problemen som kräver teknologisk förändring och samhällelig acceptans med tanke på vindkraftens framtid.

 

Medfinansiärer

Nordland fylkeskommune (NO), Norges arktiske universitet (NO), Umeå Universitet (SE), Österbottens förbund (FI), Yrkeshögskolan Novia (FI), Luleå tekniska universitet (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Seinäjoen yliopistokeskus (FI)

 

Skarmklipp Wind affisch

 

 

‹ Tillbaka