SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård

Projektet fokuserar på att beskriva och simulera vårdkedjor som omfattar primärvård, specialistvård och hemsjukvård. Målet är att optimera dessa vårdkedjor genom att ta hänsyn till faktorer som ledtider, kostnader och vårdkvalitet.

Projektets syfte är att utveckla rutiner och arbetssätt för att följa en patients väg genom vårdapparaten och genomföra konsekvensanalyser av förändringar i patientens vårdkedja med hjälp av tillgängliga simuleringsverktyg. Målet är att beskriva och simulera vårdkedjor som omfattar primärvård, specialistvård och hemsjukvård, och att optimera dessa med avseende på faktorer som ledtider, kostnader och vårdkvalitet. Projektet kommer att ha fokus på ett antal specifika patientgrupper med hög vårdkonsumtion och arbeta för att förbättra vården för dessa grupper.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Västerbottens läns landsting (SE), Kust-Österbottens samkommun för social- och primärvård K5 (FI), Vasa sjukvårdsdistrikt (FI), Uppsala universitet (SE), Umeå Universitet (SE)

 

Skarmklipp SOS affisch

‹ Tillbaka