BA banner Nord InC

Nordic Innovation Center for Physical Activity and Health - Nord InC

Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande, virtuellt kompetenscentrum inom fysisk aktivet som samlar aktörer från akademi, föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor i Kvarkenregionen och där innovation och utveckling står i fokus.

Syftet med projektet är att skapa ett gränsöverskridande, virtuellt kompetenscentrum inom fysisk aktivet som samlar aktörer från akademi, föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor i Kvarkenregionen och där innovation och utveckling står i fokus. En av vår tids största samhällsutmaningar med en åldrande och inaktiv befolkning kan därigenom vändas till något positivt i regionen genom ökad innovation, företagsetablering och folkhälsa baserat på teknologiska lösningar tillsammans med evidensbaserad forskning och behandling.

Modern teknik, i form av olika typer av e-hälsa, exempelvis mobilapplikationer (appar) och -system som hjälper individen att göra kloka val i vardagen och där de dagligen kan följa sin utveckling, ökar individens delaktighet och möjliggör samtidigt direkt återkoppling till vårdgivaren. Idag finns tekniken tillgänglig för att möjliggöra behandling på nätet och behandlingssystem är utprovade för vissa sjukdomar såsom depression och ångest men ännu ej för livsstilsförändringar. Hälso- och sjukvården har därför stort intresse för att utveckla bättre verktyg vilka kan främja hälsosamma aktiva levnadsvanor såsom nätbaserade behandlingsformer som kostnadseffektivt kan nå ut till en stor population. Detta öppnar också dörrar för etablering och tillväxt av företag inom nischen för e-hälsa vilket resulterar i en dubbel vinst för regionen där både folkhälsan och näringslivet gynnas.

Medfinansiärer

Regionförbundet Västerbottens län (SE), Österbottens förbund (FI), Västerbottens läns landsting (SE), Umeå universitet (SE), Kuortaneen Urheliuopistosäätiö (FI), Folkhälsan Utbildning Ab (FI)

Affisch sve

‹ Tillbaka