E12 banner 609 x 200 kopia

E12 Atlantica Transport

Projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.

Projektbeskrivning

Projektet angriper i tidigare samarbetsprojekt uppkomna frågeställningar genom att arbeta med tre helheter: funktionellt transportstråk, strategier för gränsöverskridande planering samt framtida samverkansstrukturer. En god kännedom om transportsystemet, transportefterfrågan och kommande etableringar är nödvändiga fundament för en framtida effektiv gränsöverskridande transportplanering. Partnerskapet utarbetar centrala strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling. Grundmoment är sammanställning av de tre ländernas infrastrukturplaneringsprocesser, samordning av infrastrukturplanering samt drift och underhåll. För att kanalisera kunskap och samverkan inom näringslivs-, innovations och transportutveckling finns behov av en gränsöverskridande arena där det offentliga, näringslivet och akademin kan mötas, utbyta erfarenheter och skapa grund för ny samverkan.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Umeå kommun (SE), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Region Västerbotten (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Kvarkenrådet (FI), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB (SE), Rana kommun (NO), Mo i Rana Havn (NO), Rana utviklingssellskap AS (NO), Mo industripark (NO), MidtSkandia (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO)

 

E12 SVE Skarmklipp

‹ Tillbaka