qgl banner

Qvarken Game Lab

Qvarken Game Lab fokuserar på att samla, förädla och vidareutveckla kunskap om spelindustrin för att stärka spelbranschen genom att skapa ett kompetenscenter såväl gränsöverskridande som lokalt.

Ambitionen med det intensiva genomförandeprojektet är att verksamheten ska utvecklas och etableras under projekttiden för att sedan kunna fortsätta att vidareutvecklas på egna ben efter projektets slut.

BA QGL FI RATT2

‹ Takaisin