banner nordic battery belt 609x200 webb 72

Nordic Battery Belt Logistics

Projektet Nordic Battery Belt Logistics ska ta fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv.

Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

BA Affisch nordic battery belt SE

‹ Takaisin