bannerbild609x200KLIVA

KLIVA - Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Projektin tavoitteena on tutkia päivitettyjen valuma-aluemallien avulla, kuinka muuttuva ilmasto vaikuttaa vesitaseeseen, metallien huuhtoutumiseen ja näihin liittyviin ekosysteemipalveluihin. Lisäksi kehitetään osallistavaa viestintämallia, jolla eri int

Hankkeella halutaan lisätä alueellista valmiutta sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja samalla parantaa maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä. KLIVA antaa virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin tarkentamalla kokonaiskuvaa valuma-alueen vesivirroista ja -varannoista. Tavoittelemalla luonnollisempaa vesitasetta ja vähäisempää kuormitusta happamilta sulfaattimailta luodaan edellytykset kestävään tuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen ja parempaan vesien laatuun.

Affisch KLIVAsuomi 002

‹ Takaisin