RC banner

Renovation Center - A Nordic Center for Energy Efficient Renovations

Projektet skapar ett gränsöverskridande kompetenscentrum inom energieffektiv renovering för att öka kompetensen om energieffektiva och hållbara byggnader.

Projektbeskrivning

Projektets huvudsakliga mål är att öka antalet kompetenta yrkespersoner som kan utföra resurs- och energieffektiva renoveringar inom Botnia-Atlanticaområdet. Målet nås genom att etablera ett Nordiskt Renoveringscentrum, ett nordiskt kunskapsnätverk som ska utbyta bästa praxis och stödja regionala aktörer med information, utbildning samt nya pedagogiska verktyg om hållbar renovering.

För att kunna erbjuda relevant information kommer projektet att samla in information om slutanvändarnas behov och olika renoveringsmetoder. För att kunna utbilda olika intressenter kommer projektet även att öka tillgången på innovativa och flexibla pedagogiska verktyg. De företag, kommuner och fastighetsägare som deltar i projektverksamheten kommer, efter projektet, att ha utökat sitt nätverk av värdefulla kontakter, ha en ökad kunskap om hållbara renoveringsmetoder och ha fått nya verktyg som hjälpmedel vid förebyggande fastighetsunderhåll och energieffektiva renoveringar.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Umeå universitet (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Norges arktiske universitet (NO), Yrkeshögskolan Novia (FI), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SE), Tammerfors tekniska universitet (FI), Vasaregionens Utveckling AB, VASEK (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI)

Skarmklipp Renovation Center affisch

‹ Tillbaka