RC banner

Renovation Center - A Nordic Center for Energy Efficient Renovations

Projektet skapade ett gränsöverskridande kompetenscentrum inom energieffektiv renovering för att öka kompetensen om energieffektiva och hållbara byggnader.

Projektets huvudsakliga mål var att öka antalet kompetenta yrkespersoner som kunde genomföra resurs- och energieffektiva renoveringar inom Botnia-Atlantica-området. Målet skulle uppnås genom att etablera ett Nordiskt Renoveringscentrum, ett nordiskt kunskapsnätverk som skulle utbyta bästa praxis och stödja regionala aktörer med information, utbildning och nya pedagogiska verktyg om hållbar renovering.

För att tillhandahålla relevant information skulle projektet samla in data om slutanvändarnas behov och olika renoveringsmetoder. För att utbilda olika intressenter skulle projektet också öka tillgången på innovativa och flexibla pedagogiska verktyg. Företag, kommuner och fastighetsägare som deltog i projektet förväntades, efter projektets genomförande, ha utvidgat sina nätverk av värdefulla kontakter, ökat sin kunskap om hållbara renoveringsmetoder och fått nya verktyg som stöd för förebyggande fastighetsunderhåll och energieffektiva renoveringar.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Umeå universitet (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Norges arktiske universitet (NO), Yrkeshögskolan Novia (FI), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SE), Tammerfors tekniska universitet (FI), Vasaregionens Utveckling AB, VASEK (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI)

Skarmklipp Renovation Center affisch

‹ Tillbaka