Banner Telemedicine

Nordic Telemedicine Center

Projektets mål är att skapa ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum inom telemedicin för att samla kunskap och öka det gemensamma lärandet bland sjukvårdspersonal, forskare och företag.

Projektbeskrivning

Projektets mål är att skapa ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande kompetenscenter inom telemedicin. Vårdpersonal, forskare och företag i Sverige och Finland kommer att träffas och lära av varandra och genom att samla kunskap och erfarenhet av goda exempel i de deltagande länderna skapa verktyg för att underlätta och snabba upp processerna för införande. Kompetenscentrat kommer att bestå av tre noder; in i vardera deltagande land och en virtuell nod som består av en databas och en digital portal för samverkan. Databasen kommer att innehålla fallstudier med beskrivningar av implementerade telemedicintillämpningar från båda länderna.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Umeå universitet (SE), Västerbottens läns landsting (SE), Region Västerbotten (SE), Vasa Universitet (FI), Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK (FI)

Skarmklipp Telemedicine affisch

‹ Tillbaka