NOice banner

NoICE - NORDIC Icing Center of Expertise

Projektet bygger grunden för ett bestående kompetenscenter inom atmosfärisk nedisning. Centrat bedriver kunskapsöverföring av nedisning genom att stöda lokal industri med kursverksamhet och utbildningsmöjligheter med fokus på teknologier mot nedisning.

Projektet har som primärt mål att bygga grunden för ett bestående kompetenscenter som kommer att garantera centrets arbete även i framtiden. Centrets arbete består i att motarbeta problem med atmosfärisk nedisning upplevda bland den privata och allmänna sektorn i BA området. Ett sekundärt mål är att bedriva kunskapsöverföring av nedisning genom att stöda lokal industri med kursverksamhet och utbildningsmöjligheter med fokus på teknologier mot nedisning. Centret uppgör kontrakt med lokala ekonomiska utvecklingsgrupper för att bygga ett brett kommunikationsnätverk mellan intressenter som berörs av nedisningsproblem. Centret använder sedan dessa nätverk som primära kanaler till industrin och som ett sätt att få feedback gällande specifika problem relaterat till nedisning. Ett sista steg är att upprätta en plan för hur centrat ska leva vidare och vidareutvecklas efter projektslut.

 

NOicePoster

‹ Tillbaka