NOice banner

noICE - NORDIC Icing Center of Expertise

The project built the foundation for a lasting competence center in atmospheric deicing. The center conducted knowledge transfer in the field by supporting local industry through course activities and training opportunities that focused on anti-icing tech

Projektet har som primärt mål att bygga grunden för ett bestående kompetenscenter som kommer att garantera centrets arbete även i framtiden. Centrets arbete består i att motarbeta problem med atmosfärisk nedisning upplevda bland den privata och allmänna sektorn i BA området. Ett sekundärt mål är att bedriva kunskapsöverföring av nedisning genom att stöda lokal industri med kursverksamhet och utbildningsmöjligheter med fokus på teknologier mot nedisning. Centret uppgör kontrakt med lokala ekonomiska utvecklingsgrupper för att bygga ett brett kommunikationsnätverk mellan intressenter som berörs av nedisningsproblem. Centret använder sedan dessa nätverk som primära kanaler till industrin och som ett sätt att få feedback gällande specifika problem relaterat till nedisning. Ett sista steg är att upprätta en plan för hur centrat ska leva vidare och vidareutvecklas efter projektslut.

‹ Back