BA 3Net bannerbild anpassad

E12 Atlantica BA3NET

Projektets stärker det öst-västliga stråket TEN-T E12 genom att utveckla kunskap, metoder och analysverktyg för en gemensam gränsregional strategisk planering inom transportområdet.

Projektets mål är att stärka det öst-västliga stråket TEN-T E12 genom att utveckla kunskap, metoder och analysverktyg för en gemensam gränsregional strategisk planering inom transportområdet. Syftet är att ge regionen en beredskap för att i framtiden kunna reducera olika tekniska, organisatoriska och andra barriärer, utveckla regionens innovations- och konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt. Detta nås genom att skapa förutsättningar för förbättrade hållbara öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna.

Medfinansiärer

Nordland fylkeskommune (NO), Trafikverket (SE), Nord universitet (NO), Österbottens förbund (FI), Jernbaneverket (NO), Statens vegvesen (NO), Föreningen blå vägen (SE), Kvarkenrådet (FI), Vasa stad (FI), Mittskandia (NO)

Affisch E12 Atlantica BA3NET

‹ Tillbaka