Kvarkendestinations banner 609x200px WEBB 100

Destination Kvarken

Projekt Destination Kvarken ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare i regionen.

Det huvudsakliga målet är att genom att ta fram koncept för gemensamma intensifierade marknadsbearbetningsinsatser öka antalet utländska och inhemska researrangörer som tar med området i sitt programutbud. Vidare ska det mediala intresset väckas för vår destination, som kommer att resultera i större synlighet, både hos de researrangörer vi vill bearbeta, men även hos slutkund på våra prioriterade marknader. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra ÖsterbottensTurism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.

 

 

 

BA DestinationKvarken SE

‹ Tillbaka