cybergrass Banner 609x200

CyberGrass - Introduction to remote sensing and artificial intelligence assisted silage production

Projektet introducerade en ny metod för att skapa en prognos för skördekvalitet och -kvantitet, baserad på drönar- och satellitdata. Metoden validerades i såväl labbmiljö som på försöksfält och ska nu överföras och tillämpas.

Projektet utvecklade en ny metod för att beräkna grovfodrets avkastning och kvalitet före skörd, genom att använda data från fjärranalys och tillämpa modeller för valltillväxt. Projektet syftade till att utveckla en ny och omfattande metod som ska ingå i utbudet av de digitala tjänsterna som rådgivningsorganisationer och jordbruksföretag använder. Därigenom ska den nya metoden tillhandahålla viktig information för beslutsfattandet i lantbruksföretagen. Metoden kommer därmed att hjälpa till att förbättra lönsamheten i mjölk- och köttproduktionen i Interreg Botnia Atlantica-regionen.

poster cybergrass

‹ Tillbaka